Ahmet Kutsi Tecer Kimdir Hayatı, Edebi Kişiliği

Ahmet Kutsi Tecer (4 Eylül 1901 Kudüs – 23 Temmuz 1967 İstanbul) Türk şair ve tiyatro oyun yazarı. Ulusal ve halkçı bir edebiyat anlayışını benimsemiştir.

1929’da İstanbul Darülfünunu Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğinde bulunduktan sonra 1942-1946 döneminde milletvekili seçildi. 1949-1951 arasında öğrenci müfettişi olarak Fransa’da bulundu. 1950’de Unesco Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Türkiye’ye döndükten sonra, emekli olduğu 1966 yılına değin İstanbul’da öğretmenliğini sürdürdü. Tecer, 23 Temmuz 1967 pazar gecesi Vakıf Gureba Hastanesi’nde vefat etti. Bir çok gazetede ölüm haberi çıktı ve ilk ölüm ilanını ailesi yayınlandı. Şişli Camii’nden kaldırılan cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Ulus Dergisi’nde Tecer ile ilgili yazılar yayınlanır ve yazıda şairin biyografisi işlendi. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, UNESCO, Türkiye Tiyatro Yazarlar Birliği gibi kurumlar Tecer için gazetelere ölüm ilanı verdi. Türk Folklor Araştırma Dergisi, Varlık Dergisi Tecer için özel sayılar çıkardı.

Edebi Kişiliği

Tecer edebiyata şiirle başladı. Şiirleri 1921’den sonra Dergâh ve Milli Mecmua gibi dergilerde çıktı. Daha sonra Varlık, Oluş, Yücel ve Ankara Halkevi’nin çıkardığı, kısa bir süre de kendisinin yönettiği Ülkü gibi dergilerde bu uğraşını sürdürdü. 1932’de Şiirler adlı kitabında topladığı şiirlerinden sonra yazdıkları yalnızca dergilerde kaldı. edebi_sahsiyetler/ahmet_kutsi_tecer

Şiirlerinde hece ölçüsünü benimseyen Tecer, kimi zaman lirik bir biçimde ve canlı bir dille kişisel duygularını aktarmış, kimi zaman da ulusal duyguları öne çıkaran temalara yönelmiştir. Daha sonra başladığı oyun yazarlığında da ulusal değerlere önem vermiştir. İlk ve en önemli oyunu Köşebaşı’nda bilinçsizce Batı’ya özenenleri eleştirir. 1961’de sahnelenen son oyunu Satılık Ev yayımlanmamıştır. Çoğunluğu dergilerde olmak üzere Halk edebiyatı ve folklor konularında çeşitli incelemeleri de vardır.

Eserleri

İlk eseri Buket adlı bir tiyatro metnidir.

Şiirleri
İlk eseri 1932 yılında bastırdığı Şiirler kitabıdır. Bu eser sınırlı sayıda basıldığı için (250 adet) kütüphanelerde mevcut değildir. Bu şiirleri ile yeni bir şair kişiliği görülmektedir. Daha sonraki şiirleri Varlık, Oluş, Yücel, Ülkü, Türk Düşüncesi, Şadırvan, Türk Dili gibi dergilerde çıkar.
2002 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Tecer’in Bütün Şiirleri yayınlanır. Ahmet Kutsi, şiirlerini hece ölçüsünde ve yalın bir dille yazmış. Aşk, doğa, ölüm, özlem gibi konuları işlemiştir.

En çok bilinen “Orada Bir Köy Var Uzakta” adlı şiirini babasının memleketi olan Apçağa Köyü (Erzincan/Kemaliye) için yazmıştır.

Köylü Temsilleri
1940’ta yayınlanan Köylü Temsilleri adlı kitabı seyirlik oyunlarımız üzerine yazılmıştır. Birkaç defa yayınlanan eser, büyük yankılar uyandırmıştır.

Tiyatro Eserleri
Tecer, tiyatro oyunları yazarak Türk Edebiyatı’ndaki büyük bir boşluğu doldurmuştur ve tiyatrocu kimliğini ispat etmiştir.

Köşebaşı:İlk defa İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda oynanmıştır.The Neighbourhood adıyla İngilizce’ye çevrilmiş, ABD’de sahneye konmuştur. 1964’te Ankara’da basılmıştır.
Koçyiğit Köroğlu: İlk defa Ülkü’de yayınlanmıştır.Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 1949 ve 1961 yıllarında sahnelenmiştir.
Yazılan Bozulmaz:1946’da Ankara Devlet Konsevatuarı Tatbikat sahnesinde oynanmıştır.
Bir Pazar Günü:1957’de Teknik Üniversitesi Tiyatrosu;1959’da genç oyuncular bu oyunu sahneye koymuşlardır.
Satılık Ev: 1961’de İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.