Ana Sayfa Edebiyat Ahmet Kamil Akdik Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ahmet Kamil Akdik Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

0

AKDİK, Kamil (1862-1941)

Türk hattat. Yazılarında gösterdiği ustalık dolayısıyla Reisü’l-hattatin sanı verilmiştir.

İstanbul’da doğdu, 23 Temmuz 1941’de aynı kentte öldü. Tersane-i Amire erzak ambarı başkâtibi Hacı Süleyman Efendi’nin oğlu, ressam Şeref Akdik’ in babasıdır. Zeyrek Saliha Hatun Sıbyan Okulu’n-da okudu. İlk yazı derslerini bu okulun hocası Hacı Süleyman Efendi’den aldı. Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. 1881’de Dahiliye Nezareti’ne kâtip olarak girdi. Hattat Sami Efendi’den dört yıl hat dersi gördükten sonra yazdığı Hilye-i Saadet (Peygamber’in niteliklerini anlatan yazı) ile 1884’te nesih ve sülüs yazıdan icazetname aldı.

1894’te, Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi’ne atandı. Ertesi yıl namenüvisliğe (resmi yazıları yazan), 1909’da da ek görev olarak Nişan-ı Hümayun kalemi mümeyyizliğine getirildi. Yazıdaki başarısından dolayı V. Mehmed Reşad’m emri ile Reisü’l-hattatin nisanı verildi.

Sülüs, nesih, celî, reyhanı, divanî celisi yazı türlerini büyük bir başarı ile yazdı. 1914’te açılan Medresetü’l-Hattatin’de rıka, nesih ve sülüs yazı dersleri verdi. 1918’de Galatasaray Sultanisi hüsnü hat (güzel yazı) öğretmeni, 1929’da Şark Tezyini Sanatlar Okulu’nda müdür, 1936’da Güzel Sanatlar Akademi-şi’nde güzel yazı öğretmeni oldu. Bir süre sonra emekliye ayrıldı.

1940’ta, Prens Mehmed Ali Tevfik Paşa’nm Kahire’de yaptırdığı caminin kubbe ve kuşak yazılarını yazmak için Mısır’a gitti. Ayrıca prensin kurduğu vakıf müze için ayrılacak yazıların, levhaların seçimini ve düzenlemesini yaptı.

Hayatı boyunca yüzlerce levha, Kuran cüzü, mevlid, murakkaa (yazı albümü) yazdı. Ahmet Midhat Efendi, Hattat Sami Efendi ve Şeyh Cemaleddin Afgani gibi ünlülerin mezartaşı yazıtları onun elinden çıktı. Yazdığı ve özenle topladığı özel hat koleksiyonunu ve reislik icazetnamesini sağlığında Topkapı Sarayı Müzesi’ne bağışlamıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi