Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Ahmed Samim Kimdir, Hayatı, Suikasti, Hakkında Bilgi

Ahmed Samim Kimdir, Hayatı, Suikasti, Hakkında Bilgi

0

AHMED SAMİM (1884-1910)

Osmanlı gazeteci. İttihat ve Terakki’ ye muhalefeti nedeniyle öldürülmüştür.

Prizren’de (Pirzerin) doğdu, 9 Haziran 1910’da İstanbul’da öldürüldü. Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) ve Rob.ert Kolej’de okudu. Bir süre Reji İdaresi’nde memurluk yaptı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra basın hayatına girdi. İttihat ve Terakki’ye muhalif Ahrar Fırkası’nın yayın organı Osmanlı gazetesinde yazılar yazdı. Bu parti ademi merkeziyetçiliği ve liberalizme dayalı bir federasyon düşüncesini savunuyordu. II. Meşrutiyet’e karşı olanların İstanbul’da düzenledikleri 31 Mart Olayı’nda (13 Nisan 1909) Ahmed Samim, yazılarında savunduğu düşünceler nedeniyle ayaklananların saldırısına uğradığı için, olayı bastırmak üzere İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nun Ayastefanos’taki (Yeşilköy) karargâhına sığındı.

31 Mart’tan sonra Hilâl gazetesini çıkardı. 1909-1910 arasında ise Sada-i Millet adlı muhalif gazetenin başyazarı ve yazı işleri müdürü oldu. Bu gazetede, İttihat ve Terakki’nin baskıcı yönetimini eleştiren sert yazılar yazıyordu. Gazetenin sahibinin bir Rum olması ve o sıralarda Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında gündemde bulunan Girit sorununda Rum çevrelerin açıkça Yunanistan’ı desteklemeleri de Ahmed Samim’in göze batmasına yol açıyordu.

İttihatçılar onu İstanbul’dan uzaklaştırmak için mutasarrıflık önerdiler. Ahmed Samim bu öneriyi kabul etmedi. 9 Haziran 1910 akşamı arkadaşı Fazıl Ahmet (Aykaç) ile gazeteden dönerken Bahçekapı’da vurularak öldürüldü. Bir süre sonra, katilin Abdülkadir adındaki bir İttihatçı olduğu anlaşıldıysa da hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi