Ahmed Saib Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

33

Ahmed Saib Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Çerkes kabilelerinden olup Rus Askeri Mekteplerinde tahsilini ikmalden sonra yüzbaşı rütbesi ile Osmanlı Devletinin hizmetine girerek uzun müddet Mısır Fevkalade Komiseri Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın yaverliğinde hizmet ifa etmiş, sonradan mesleğini ve memuriyetini terk ederek yazı alemine ve siyasete dahil olmuştur. Meşrutiyetin ilanını müteakip İstanbul’a gelerek tarihi araştırmalarda bulundu. Sonra tayin olunduğu «Darülfünun» Rus Dili Muallimliğinde iken 1337 (1919) de vefat edip Erenköy’ünde Sahra-i Cedid Kabristanına defnedildi.

Basılmış eserleri:

Basılmamış eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.