Ahmed Mürşidi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

44

AHMED MÜRŞİDÎ ( ? -1760/61)

Osmanlı şair. Halk diliyle yazılmış, dini-ahlaki yapıtıyla tanınmıştır.

Yaşamı üstüne bilgi azdır. Diyarbakır’da doğdu. Uşşakî tarikatındandı. Medrese öğrenimi gördükten sonra Birecikli Şeyh Ebubekir Efendi’ye mürid oldu. Şiirlerinde Mürşidi mahlasını kullandı. Diyarbakır’da öldü.

Ünlü yapıtı Kitab-ı Mürşid-i Pend-i Ahmediye, halk diliyle yazılmış manzum bir yapıttır. Yazıcızade Mehmed’in Muhammedi’ye’sinden sonra halk arasında çok okunmuş dini-ahlaki bir kitaptır. Ahmed Mürşidî, yapıtını Aydınlı Müridî’nin Pendname’sine nazire olarak yazmış ve buradan kitabına on sekiz öykü almıştır. Pend-i Ahmediye, uzun süre yanlışlıkla Ahmed Bican’ın sanılmıştır. Yapıt, kısa bir girişten sonra, Muhammed’in yaşamı, dünya malı ve mülkü, namaz, ana baba ve komşu hakkı, bekârlık, evlilik, tütün içmek, sihir, bilginler, bilimin önemi gibi konuları içerir. Her bölümün sonunda çeşitli öyküler yer alır. Erzurumlu Şerifi, Ahmediye’ye Fend adını verdiği bir nazire yazmıştır.

•    YAPITLAR: Kitab-ı Mürşid-i Pend-i Ahmediye (ö.s.), 1863, (yeni harflerle, yay., M.F. Gürtunca, 1973); Yusuf u Züleyha; Mevlit-i Nebi; Viladet-i Hümâyun-ı Risalet-penâhi.

•    KAYNAKLAR: Bursalı Tahir, Osmanlı Müellifleri, I. 1914; A.S.Levend, “Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1972,1973.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi