Ahmed Kemal (Kara) Hayatı, İttihatçılığı, İntiharı

Ahmed Kemal (Kara) , (İaşeci), siyaset adamı, örgütçü (d.1868 – ö.İstanbul 1926). Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek amacıyle Karakol Cemiyeti’ni kurdu. Osmanlı Hükümeti’nde İaşe nazırlığı yaptığı için İaşeci diye anılırdı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel sekreterliğini yapan Kara Kemal, İttihat ve Terakki’nin esnaf teşkilatını kurdu. İttihatçıların yurt dışına çıkmalarını sağlamış, kendisi de 1919’da Malta’ya sürülmüştü. Dönüşünde vakıf yoluyle Milli Mahsulat, Milli Kantariye kuruluşlarını ve Milli İktisat Bankasını kurdu. Ferit Paşa Kabinesi tarafından el konulan şirketlerin başına Kurtuluş Savaşı’ndan sonra tekrar geçti. Bu arada eski İttihatçıların örgütlenmesi ve partinin tekrar kurulması için gizli çalışmaları başlattı ve bu amaçla düzenlenen İzmir suikasti planı başarısızlıkla sonuçlanınca kaçtı ve tutuklanmalar sırasında yakalanmamak için gizlendiği kümeste intihar etti.