Ahmed İbni İbrahim Tokadi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

22

Ahmed İbni İbrahim Tokadi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Mir’âtü’l-Memâlik isminde sergüzeştname yazan Seydi Reis ile mufassal bir seyahatname kaleme alan Evliya Çelebi arasında ’Acaib-name-i Hindistan’ ismi ile manzum seyahatname yazan bir Osmanlı seyyahı olup Tokatlıdır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.