Ahmed-i Dai Kimdir, Hayatı, Eserleri

25

Ahmed-i Dâî. (ö. 824/1421’den sonra) Türk edebiyatında nazım ve nesir türünde çeşitli eserler veren, fakat daha çok Çengnâme adlı manzum eseriyle tanınan şair.