Ahmed Faiz Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

28

Ahmed Faiz Efendi (ö. 1907’den sonra) Son devir Osmanlı âlimi ve devlet adamı.

Çok sayıda âlim yetiştiren ve Berzencîler adıyla tanınan seyyid bir aileden gelmektedir. Babası, Berzenciyye şeyhle­rinden Mahmud Efendi’dir. 1842de Mu­sul yakınlarındaki Süleymaniye’ye bağlı Addan köyünde doğdu. Özel ho­caların yanında başladığı tahsilini Süleymaniye ve Kerkük medreselerinde tamamladıktan sonra Süleymaniye’de Nevtuşîzâde Müftü Efendi Medresesi’nde dersiam oldu [4 Eylül 1859] Uzun süre bu görevi yürüttükten sonra ailesinin kalabalıklaşıp geçim zorluğu çekmeye başlaması üzerine 1868de Merke ka­zası nâibliğine tayin edilerek idarî göre­ve geçti. Köysancak (Musul), Karadak, Kûtülamâre ve Müntefek nâibliklerinde bulunduktan sonra Kerbelâ sancağı na­ibi oldu. İdarî ve ilmî çalışmalarındaki başarıları sebebiyle kendisine İzmir pa­yesi verildi (1886). Kerbelâ’daki görevin­de süresini tamamlayınca Dersim sanca­ğı nâibliğine getirildi (1888). Bir yıl son­ra Urfa nâibliğine tayin edildi ve bura­da üç ay kadar mutasarrıf vekilliği de yaptı. Bu vazifedeyken kendisine Kudüs payesi verildi. 1891’de Kastamonu mer­kez naibi oldu. Burada ayrıca yedi ay valiliğe vekâlet etti 1892’de Musul vi­lâyeti nâibliğine getirildi. 1896’da Mu­sul’dan ayrılarak Meclis-i Maârif üyesi oldu [24 Ağustos 1897] ve aynı yıl bilâd-ı hamse payesini aldı. 1901’de Haremeyn-i muhteremeyn payesine yükseltildi. 1 Şubat 1906’da Edirne vilâyeti merkez nâibliğine tayin edildi. 1907’de emekli oldu. Bu tarihten sonraki hayatı hak­kında bilgi yoktur.