Ahi Mahmud kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

20

Ahi Mahmud kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (Kırşehir) Kırşehir’de Ahi Evran’ın evlatlarındandı. 876 ‘da (1471) Ahi Mesud’un oğlu Ahi Sinan’a Ahilik icazetnâmesini bizzat vermesi, dönemin önde ge­len ve halk arasında saygınlığı olan bir Ahi Baba ve Ahi lideri olduğunu göstermektedir. Bu durum Ahi Mahmud’un, XV. yüzyılın ortalarından sonra Ankara’da önemli bir Ahi zaviyesi olarak gözüken Ahi Mahmud Zaviyesi ile rabıtasının olabileceği­ni düşündürmektedir. Bu bağlamda Ankara’daki söz konusu zaviyenin, Ahi Mahmud veya onun adına halifeleri tarafından kurulmuş olabileceği hatıra gelmektedir. Ahi Mahmud’un mirasçıla­rının, 1485 tarihinde Ahi Mesud’un mirasçıları ile birlikte Kırşehir’deki bir değirmende mülki­yet üzere hisseleri vardı. Bu tarihte mirasçıların değirmende hisselerinin olması, Ahi Mahmud’un 1471-1485 tarihleri arasında vefat ettiğine bir işaret olmalıdır.

İlhan ŞAHİN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

AHİ MAHMUD (KAYSERİ)

Hayatı hakkında bilgi olmayan Ahi Mahmud’un ismine Kayseri şehrindeki mahalle adlarında rastlanmaktadır. Nitekim 1500 tarihinde Eslim (İslim), 1520’de Rüstem Paşa ve 1570’de yine Eslim Paşa adıyla bilinen mahalle, Ahi Mahmud adıyla da anılmaktaydı. Kiçikapı’da Lala mahal­lesinin güneyinde yer aldığı anlaşılan mahallenin adı, XIX. yüzyılda sadece Eslim Paşa olarak bi­linmekteydi.

Eserleri: Güzide (tecvit); Evrad-ı Fethiyye Şerhi; Risale-i Nur Bahşiyye.

Mehmet İNBAŞI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

AHİ MAHMUD (TOKAT)

XIII. yüzyılda yaşadığı, Horasan’dan Anadolu’ya gelen evliyalardan olduğu ve Hacı Bektaş Veli’nin amcası olduğu rivayet edilir. Keçeci Baba, Gül Ahi Baba Şah ve Mahmud Veli gibi isimlerle de anılır. Keçeciliğin önde gelen ustalarından biri olarak bi­linir. Ruh sağlığı, veterinerlik, sanat ve eğitimle de meşgul olmuştur. Türbesi, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyündedir. Bu köy, ismini onun keçeci­lik sanatından almıştır. Altın Bıyık, Seyyid Mehmed ve Ali Haydar adında üç oğlu ve Turhal’ın Karkın kö­yünde mezarı bulunan Aziz Baba isimli bir torunu olduğu ifade edilmektedir. Türbesini her yıl farklı inanç gruplarından pek çok kişi ziyaret eder, adak kurbanı keser, dilek diler. Bu bağlamda her yıl Ağus­tos ayının son Pazar günü köyde Keçeci Baba Kültür Festivali düzenlenir.

Barış SARIKÖSE

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014