Ah­med b. Abdullah b. Asli Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

45

AHMED b. ABDULLAH b. ASLİ Karamanoğulları döneminde yaşayan mimar ve çini ustası.

Doğum ve ölüm tarihleriyle memle­keti bilinmemektedir. Eserlerinden bu­güne sadece yenilediği iki yapı gelebil­miştir. Bunların ilki Konya’daki Mevlânâ Kümbeti olup 1273’te yapılan eser, 1379 yılında Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey tarafından bu mimara yenilettirilmistir. Diğer yapı ise 1268 yılında inşa edilmiş olan Akşehir’deki Seyyid Mahmud Hayranı Kümbeti’dir ve 1409’da yenilenmiştir. Yenileme sırasında Ah­med b. Abdullah b. Aslînin koyduğu ve yakın tarihlere kadar kümbette bulu­nan çini bir kitabede adının kabartma olarak yazılı bulunduğu bilinmektedir. Ancak, kitabedeki Aslî kelimesi önceleri Muslî şeklinde okunduğu için sanatkârın uzun zaman Musullu olduğu sanılmış, sonradan bu kelimenin sanat­kârın dedesinin adı olduğu tesbit edil­miştir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Önceki İçerikIgnacy Jan Paderewski Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikVirgil Partch Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi