Agrippa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Agrippa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (2. yy) Yunanlı düşünür. Aenesidemos Okulu’nun ilkelerini yeniden düzenleyen kuşkuculardandır. Doğum ve ölüm yılları, öğrenimi, ailesi, oturdu­ğu yer konusunda kesin bilgi yoktur. Günümüze kalan birkaç kısa yazısı, duyu verilerinin bile göreceli­ğini ileri sürerek genel geçerlik taşımadıklarını savu­nan Kuşkucu Akademia’ya (İÖ I.yy-İS 2.yy) girdiği­ni ve Pyrrhon’u yeniden yorumlamaya çalışanlar arasına katıldığını gösterir. Bu yorumcu bilgelerin başında gelen Agrippa, Yeni-Pyrrhoncu kuşkuculuğun ilkelerini, içeriklerine dayanarak, belirledi. Yeniden yorumlayarak düzenlediği bu ilkeleri beş ana bölüm altında topladı:

Agrippa bu Tropos’larla (Kanıt) ilk ilkelerin göreceli olduğunu ve onlar için salt bir ölçütün gerektiğini ileri sürdüğü gibi bunun olanak dışı olduğunu da gösterdi. Ayrıca yargı ve algının öznel olduğunu savunarak, bu nedenle metafizik sorunların çözülemeyeceğini öne sürdü.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983