Ağrı Kesiciler Demans Hastalarını Etkili Şekilde ‘rahatlatıyor’ (Bilim ve Sağlık)

6

Ballard’a göre bulguları, hastaların yaşam kalitesini artırabilir.

İngiltere’de hükümet bir süredir antipsikotik ilaçların gerekli olmayan durumlarda yazılmasının önüne geçmek için bir program yürütüyor.

Bakım hizmetlerinden sorumlu bakan yardımcısı Paul Burstow, çalışmanın sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

Burstow’a göre bulgular aile hekimlerinin demans hastalarına hemen antipsikotik ilaçlar yazmaya girişmeden önce, ajitasyonun arkasında yatan nedeni bulmaya eğilmesi gerektiğini gösteriyor.