Nedir ?

Ağır Aksak Semai Nedir, Usulü, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Ağır Aksak Semai. Türk mûsikisi usullerinden.

On zamanlı ve altı vuruşlu, dörtlük birimle yazılan bir küçük usuldür. Şe­matik gösterilişi şöyledir: Çoğunlukla aruzun hezec, bazan da remel bahrinden seçilmiş güftelerin bes­telenmesinde kullanılan bu usul, aksak semai usulünün bir mertebe ağırı ola­rak ifade edilmektedir. Vezin gereği ikinci vuruşta mutlaka bir hece bulun­ması icap ettiğinden dolayı bu usulle ölçülen eserler genellikle ilk vuruşlarda sus veya “Ah” sözü ile başlar. Daha çok ağır semai formunda eserlerle şarkı ve ilâhilerde kullanılmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler