Âgâh Etmek Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kutuphane.png 50 115 Agâh kelime manası olarak uyandırmak sözcüğüne denk gelmektedir.

Mevlevilerde sabah namazına uyandırma işlemine Agâh etmek denirdi.