Adhemar Esmein Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ESMEIN, Adhemar (1848-1913) Fransız, hukukçu. Özellikle, klasik-liberal ve bireyci bir dünya görüşünden hareketle ulaştığı demokratik hukuk tezleriyle tanınmıştır.

Touverac’ta doğdu, Paris’te öldü. Asıl adı Jean Paul Hippolyte Emmanuel Esmein’dir. Adının uzunluğu nedeniyle daha çok Adhemar küçük adıyla anılır. Ortaöğrenimini Angouleme Lisesi’nde yaptıktan sonra, Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1872’de hukuk doktoru, 1875’te doçent oldu. Akademik yaşamını Paris Hukuk Fakültesi’nde pro-
fesör olarak sürdürdü. Burada, sınai ilişkiler hukuku, hukuk tarihi ve anayasa hukuku dersleri verdi. 1886’dan başlayarak Ecole Pratique des Hautes Etudes’de kilise hukuku dersleri okuttu ve Ecole Libre des Sciences Politiques’te ders verdi.

1904’te Academie des Sciences Morales et Politiques üyeliğine seçilen Esmein, çeşitli yöneticilik görevlerinde de bulundu. Ecole Pratique des Hautes Etudes’e bağlı Din Bilimleri Bölümü’ndeki müdürlüğü ile Nouvelle revue historique du droit français et etranger (Fransız’ Hukuku ve Yabancı Hukuklar Tarihi Dergisi) adlı hukuk dergisinin yöneticiliği, bunların başında gelir.