Adenozin difosfat Nedir Ne Demek, Hakkında Bilgi

0
81

Adenozin difosfat nedir?

‘Adenozin difosfat, İngilizce Adenosine diphosphatedan ADP olarak kısaltılır, bir nükleotittir. Pirofosforik asit ile adenin nükleotidinin bir esteridir. ADP’de bir pirofosfat grubu, bir riboz şekeri ve bir adenozin nükleobazı vardır.

Adenozinle iki molekül fosfat asidinin birleşmesinden meydana gelen dinükleotit. Adenozin trifosfatın hidroliz ürünüdür.

ADP, ATP’nin ATPaz enzimleri tarafından defosforilasyonu ile oluşur. ADP, ATP sentaz tarafından ATP’ye dönüştürülür. ATP hücrelerde enerji taşıyan bir moleküldür, bu enerjiyi kullanan reaksiyonlarda ATP ADP’ye dönüşür.