Nedir ?

Adaletname Nedir, Ne Demek, Amacı, Tarihi

Adaletnâme, Tarihi eski İran İmpara­torluklarına uzanan Ortadoğu devlet ve hükümdar anlayışının en belirgin özelli­klerinden olan adaletnameler, Osmanlı padişahlarının tahta çıktıklarında yayımladıkları bir tür genelgedir. Kanunlara uyulması ve hiç kimsenin herhangi bir haksızlığa uğratılmaması konuları hakkında kaleme alınırdı.

Adâletnâmeler içerik bakımından kanunların teyidi niteliğini taşımakla beraber bazan yeni kanunları da içerebilir. Genel mahiyette emirler olma­ları onları kanunlara çok yaklaştırır. Fa­kat bu genel emirler idare ve idareci­ler hakkındadır ve kamu hukukunu ilgi­lendirir.

Adâletnâmeler, özellikle devletin buh­ranlı yıllarında halkı korumak, idarecile­rin yolsuzluklarını, halka zulmetmeleri­ni, kanunların usulsüz uygulanışını önle­mek için çıkarılmış genel mahiyetteki fermanlar olarak Osmanlı hukuk anla­yışını göstermeleri bakımından önem­lidir.

İlgili Makaleler