Acil Nedir, Ne Demek, Kökeni, Sözlük Anlamı

0
36

Sözlük Anlamı: Gecikmesi mahzurlu, geciktirmeye gelmez, geciktirilemez, acele olan, ivedi

2. Tez, çabuk.

Âcil, ad kökünden, “Bir şeyi zamanından önce isteyen, aceleci” kim­se mânasına İsm-i fail olup “Şu anda mevcut olan. hazır bulunan şey” anla­mına da gelmektedir. Bu ikinci anlamda, ecl kökünden türeyen ve “Ge­lecekte olacak, henüz vakti gelmemiş şey” mânasına gelen âcilin kar­şıtıdır.

Acl kökünden türeyen âcil kelimesi­nin müennesi olan âcile Arap­ça’da “Dünya” ve “Dünya hayatı” mâna­sına kullanılırken ecl kökünden türeyen âcilin müennesi âcile de “Ahiret” mânasına gelmektedir. Dünya mâ­nasına âcile kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de yalnız başına zikredildiği gibi âhiret kelime­siyle birlikte, onun karşıtı olarak da geç­mektedir. Ayrıca acl kökünün diğer bazı müştakları ya­nında, “Çok aceleci” mânasına mübala­ğalı ism-i fail olan acul kelimesi de in­sanın fıtrî bir özelliği olarak Kur’an’da zikredilmiştir.