Achim von Arnim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0
41

Achim von Arnim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1781-1831) Alman şair, oyun yazarı ve romancı. Heidelberg Romantik Okulu’nun kurucusudur. Kari Joachim Friedrich Ludvig von Arnim 26 Ocak 1781’de Berlin’de doğdu. 21 Ocak 1831’de Brandenburg’da Wiepersdorf ta (bugün Doğu Alman­ya’da) öldü. Tanınmış, soylu ve zengin bir ailenin çocuğuydu. Annesi onu doğururken öldüğü için büyükannesi tarafından büyütüldü. Öğrenimine Joachimstal Gymnasium’da başladı. 1798-1799 arası Halle ve 1800-1801 arasında da Göttingen üniversite­lerinde doğa bilimleri ve hukuk okudu. Genç yaşlarda Wolfgang von Goethe ve Clemens Brentano ile tanıştı. Üniversiteyi bitirince büyük bir yolculuğa çıkıp İsviçre, İtalya, Fransa, İngiltere ve Hollanda’yı gezdi. Dönüşünde okul arkadaşı Brentano ile Heidelberg’e yerleşti; Arnim ve Brentano şair Josef von Görres’le birlikte Heidelberg Romantik Okulu’nun oluşmasıyla sonuçlanacak çalışmalar yaptılar. Düşün­celerini yaygınlaştırmak için Zeitung für Einsiedler adlı dergiyi yayımlamaya başladılar. 1809’da Berlin’e yerleşen Arnim, 1811 ‘de arka­daşı Brentano’nun kızkardeşi yazar Bettina Brentano ile evlendi. Prusya, felaketle sonuçlanan Rusya sefe­rinden sonra Napolyon’a savaş açınca, gönüllü olarak askere yazıldı ve yüzbaşı rütbesiyle savaşa katıldı. 1813-1814 yıllarında savaşı destekleyen çalışmalarda bulundu, yurtsever bir gazete olan Der Rheinische Merkür’ün yöneticiliğini yaptı. Savaştan sonra ortaya çıkan politik değişikliklerden ötürü hayal kırıklığına uğrayınca, Berlin yakınlarındaki Wiepersdorf’taki malikânesine çekildi ve ölümüne değin orada kaldı. Arnim’in edebiyata ilgisi üniversite yıllarında başladı. 1805-1808 arasında arkadaşı Brentano ile birlikte Alman halk şarkılarını içeren Des Knaben Wunderhorn adlı derlemeyle uğraştı. Çok başarılı bir çalışma olan bu derlemede, yaşayan halk türkülerinin çoğu toplanmış, kimi dizeler yazarlarca değiştirilse de, özgün halk deyişleri bozulmadan saklanmıştır. Arnim’in romantik gelenek içinde yazdığı şiirler 1806’dan sonra Prusya ordusunu yücelten ve yurtseverlik duygularını coşturmayı amaçlayan bir anlayışa yönel­di. Berlin’e yerleştikten sonra konularını tarihten alan romanlar ve oyunlar yazmaya başladı. 1809’da ya­yımladığı Grafin Dolores adlı eğitsel romanı ‘yoksulluğa düşmüş genç bayanların eğitimi ve eğlenmeleri için’ yazılmıştı. Yarım kalmış romanı Die Kronenwacher’de genç bir maceracının kral soyundan geldi­ğini öğrenmesinin yaşamına getirdiği değişiklikler gizemli bir anlatımla aktarılıyordu.

Arnim’in önemi, yazdığı roman ve şiirlerden çok, çalışmalarıyla Alman romantik yazarları üzerin­de yarattığı coşku ve heyecandan kaynaklanır. Alman Romantizmi’nin iki büyük merkezinden biri olan Heidelberg grubunu yönlendiren çalışmalarıyla Ar­nim, geleneksel estetik anlayışını, eski Germen dinini ve yaşayışını canlandırmaya, Volksgeist mitosunu işlemeye çalışan bu hareketi güçlendirmiştir.

YAPITLAR :

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 8. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983