Nedir ?

Acem Kürdi Makamı Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Acem Kürdi.Türk mûsikisinde, bir birleşik makam.

Terkip edeni bilinmeyen bu makamın iki asırdan beri kullanıldığı tahmin edil­mektedir. Acem makamının icrası sı­rasında, bu makamla ortak perdeleri çoğunlukta olan kürdî makamına geçilir ve kürdî makamının nağmeleriyle çok defa nîm-hisar perdesi de kullanılarak karar verilir. Donanımına, mûsiki nazariyatçılarından S. Arel, S. Ezgi ve E. Ka­radeniz arıza olarak segah bemolü koy­muşlardır. Birleşik makamların özellik­leri giriş bölümlerinden çok kararlarıyla ortaya çıktığından, burada donanıma karar kalıbı arızalarının yazılması daha uygun olur. Makamın güçlüleri acem ve çargâh perdeleri, durağı ise dügâh perdesidir. Bütün birleşik makamlar gibi inici seyir gösterir.

Altûnîzâde’nin zencîr usulündeki peş­revi, Zekâi Dede’nin remel usulündeki “Dildâr işitip velvele-i efgânım” mısraı ile başlayan bestesi. Kaptanzâde Ali Rı­zâ Bey’in devr-i hindî usulündeki “Leyi olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur” mısraı ile başlayan şarkısı bu ma­kamda bestelenmiş meşhur eserler­dendir.

İlgili Makaleler