Abraham Lincoln Sözleri

 • Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir.
 • Oy pusulaları mermilerin,  yasal ve barışçı halefleridir.
 • Kapitalistler genellikle birbirleriyle uyumlu ve işbirliği halinde hareket ederek insanları soyarlar.
 • Bu ülkede kamu(oyu) düşüncesi, her şeydir.
 • Kamu(oyu) düşüncesi, her şeydir. Kamu(oyu) düşüncesiyle, hiçbir şey başarısız olamaz. O olmadan hiçbir şey, başarılamaz.
 • Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.
 • Başka ulusları özgürlüklerinden edenler er geç kendileri de özgürlüklerinden olurlar.
 • Amerika asla, dışarıdan yıkılamayacak. Eğer biz, duraksayıp, özgürlüklerimizi kaybedersek, yıkılışımız bundan olacak.
 • Muhafazakarlık nedir? Eski ve denenmişe hayran olmamak, yeni ve denenmemişe muhalif olmak değil midir?
 • Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.
 • Üçkağıtçılık ve yağcılık, akrabadır.
 • Alkışlara inanmayın; çoğunluk alkışlıyorsa iyi, güzel ama alkışlayanlar ya dalkavukların elleriyse.
 • Eğer bir kez vatandaşlarının güvenini kaybedersen, asla saygı ve itibarlarını tekrar kazanamazsın.
 • Ben bir gün, Başkan olacağım.
 • Ben hazır olacağım, ve bir gün şansım gelecek.
 • Okulun felsefe odasının nesli, gelecekteki hükümetin felsefesi olacaktır.
 • Köle olmayı istemediğim gibi, köle sahibide olmak istemem; benim demokrasi anlayışım budur.
 • Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa yaşayamaz.
 • Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.
 • Ya hür bir millet olarak yaşayalım ya da ölelim.
 • Düşmanlarımı dost edinerek yok etmiyor muyum?
 • Dünyanın büyük adamları okullarının en büyük öğrencileri değildi; çoğu zaman en büyük okulları bitirenler de hayatın büyük adamları olmamışlardır.
 • Bugün, dün olduğunudan daha bilgili olmayan biri için çok düşünmem.
 • Bir ağacı kesmem için bana altı saat verirsen, ilk dört saatimi baltayı bilemeye harcarım