Edebi Şahsiyetler

Abid bin Abraş Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABİD b. ABRAŞ (6- yy)

Arap şair. İslam öncesi Arap edebiyatı şairlerindendir.

Escd b. Huzeyme kabilesindendir. Hire Sarayı’nda uzun süre yaşadı. Çağdaşı şair Nabigatü’z-Zübyanî ile burada arkadaşlık etti. Kral Münzir’in daha önce diri diri gömdürdüğü iki arkadaşının mezarı üzerinde öldürüldü.

Kitabii’l-Ağani’de yaşamı üzerine birçok menkıbe vardır. Elde bulunan şiirleri, dilinin kıvraklığını ve tasvirlerinin canlılığını gösterir. Yedi ünlü İslam öncesi şairinin şiirlerinin toplandığı Mu’allakût-ı Seb’a (“Yedi Askı”) adlı mecmuaya Abid’den de şiirler alınmıştır.

Abid’in şiirlerine kaynaklarda az rastlanmasının nedeni eski Arap şiirinin günümüze gelişinin belleğe dayanan sözlü rivayet şeklinde olmasıdır. Bu tür edebi ürünlerin yazıya aktarılması sırasında önemli bir bölüğü unutulmuştur. Öte yandan düden dile aktarımı sırasında değişikliklere de uğramıştır. Bugün eski Arap şiirinden, bu arada Abid b. Abraş’dan da bize pek az örnek kalması doğaldır.

•    KAYNAKLAR: N. Çetin, Eski Arap Şiiri, 1973; C. Huart, Arap ve İslam Edebiyatı, 1971.