Abid b. Abraş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0
43

Abid b. Abraş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (6. yy) Arap şair. İslam öncesi Arap edebiya­tı şairlerindendir. Esed b. Huzeyme kabilesindendir. Hire Sarayı’nda uzun süre yaşadı. Çağdaşı şair Nabigatü’z-Zübyani ile burada arkadaşlık etti. Kral Münzir’in daha önce diri diri gömdürdüğü iki arkadaşının mezarı üzerinde öldürüldü. Kıtabü’l-Ağani’de yaşamı üzerine birçok menkı­be vardır. Elde bulunan şiirle», dilinin kıvraklığını ve tasvirlerinin canlılığını gösterir. Yedi ünlü İslam öncesi şairinin şiirlerinin toplandığı Mu’allakût-ı Seb’a (“Yedi Askı”) adlı mecmuaya Abid’dcn de şiirler alınmıştır.

Abid’in şiirlerine kaynaklarda az rastlanmasının nedeni eski Arap şiirinin günümüze gelişinin belleğe dayanan sözlü rivayet şeklinde olmasıdır. Bu tür edebi ürünlerin yazıya aktarılması sırasında önemli bir bölüğü unutulmuştur. Öte yandan dilden dile aktarımı sırasında değişikliklere de uğramıştır. Bugün eski Arap şiirinden, bu arada Abid b. Abraş’dan da bize pek az örnek kalması doğaldır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983