Abes Nedir, Abes Ne Demek, Abes Anlamı

0
115

TDK Sözlüğü’nde Abes: sf.
1. Gereksiz, yersiz, boş

2. Akla ve gerçeğe aykırı. 3. zf. Gereksiz bir biçimde.

Dünya ve âhirette bir işe yaramayan, maddî ve manevî bir fayda sağlamayan söz, iş ve davranış.

Abes, genel olarak “Herhangi bir fay­da sağlamayan ve bir zararı önlemeyen iş ve davranış” olarak tarif edilir. Başka bir deyişle, hiç kimseye faydası olmayan veya dinî bir gaye taşımayan her söz ve davranış abes sayılır. Faydası dikkate alınamayacak kadar az olan ve­ya mâkul/müsbet bir netice sağlama­yan davranışlar da abes kabul edilmiş, faydasız veya kötü sonuçlar doğuranla­ra ise sefeh adı verilmiştir.