Tarih

Abdüşems bin Abdümenaf Kimdir, Hayatı

Abdüşems b. Abdümenaf. Kureyş kabilesinin büyük kollarından biri olan Abdüşemsoğulları’nın (Benî Abdüşems) atası.

Babası Abdümenâf b. Kusay, annesi Âtike bint Mürre’dir. Doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen, hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Abdüşems, Hâşimin ikiz kardeşidir. Hâşim ile birlikte Mek­ke yöneticiliğini, Kabe ve hacılara ve­rilecek hizmetleri ağabeyi Abdüddâr’dan almak için mücadeleye girişti ve sonunda Kureyş’in idaresini ele geçir­di. Savaşta başkumandanlık görevi de­mek olan kıyâde’yi böylece Abdüşemsoğulları üstlenmiş oldu. Bu görev Abdüşems’den sonra oğlu Ümeyye’ye, ni­hayet Ebû Süfyân b. Harb’e intikal et­miştir.

Kardeşlerinden Muttalib, Hâşim ve Nevfel ile birlikte “Ashâbü’l-îlâf” gru­bunu oluşturan Abdüşems ticaretle de meşgul olmuştur. Hayatının büyük bir kısmını Mekke dışında geçirdi. Ticaret anlaşmaları yapmak için Yemene ve Habeşistan’a gitti. Habeşistan ticareti­ni tekeline aldı. Mekke’de Taviy, Cefer, Rum ve Hum adlarında dört kuyu aç­tırdı. Abdüşems Mekke’de öldü ve Safa tepesinin arka tarafında Ecyâd denilen yere gömüldü.

Abdüşems’in on iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Şam’da yerleşen Abdüümeyye ve Nevfel adlı iki oğlunun dışında diğerleri Mekke’de çoğaldılar ve Abdüşemsoğulları adı altında Kureyş kabile­sinin önemli ve büyük bir kolunu teşkil ettiler (bk. Abdümenaf b. Kusay) Abdü­şems kabilesine mensup olanlara Abşemî denilir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler