Abdurrahman Eşref Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

42

Abdurrahman Eşref Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Abdurrahman Eşref Efendi otuz altı tezkire ile bir hatimeyi ihtiva edip, milletlerin tabakaları, kitabların durumlarına ait ilim ve hal tercemelerinden bahseden (Tezkiretü’l-Hikem Fi Tabakati’l-Umem» isminde Türkçe olan, istfiadeli matbu bir eserin kıymetli Müellifidir.

Doğumu itibariyle Merzifonlu ise de zamanında Kıbrıs Mollası şöhreti ile bilinirdi. 1161 (1748) tarihlerinde İstanbul’da vefat etmiştir. Diğer eserleri basılmamış olup şunlardır:

«Tezkiretü’l-Hikem» vadisinde, fakat daha mufassal (Uyunu’l-Ulum) ile (Mir’atu’s-Safa), (şerh-i Muamma-i Sagir Li-Mevlana Cami), (Müretteb Divan), nadir bulunan hikayelere taalluk eden bir risale ve (ilm-i Ahlak)tır.

Meşhur şair Nedim’in amcasıdır.

Ne dest avezini gördük bu dehrin bağbanından

Ne memnunuz baharından, ne efserde hazanından.

[Keşfu’z-Zunun] zeyli olan «Asar-i Nev»de (Zerrin-name) adında manzum bir eseri olduğu yazılıdır.

Abdurrahman Eşref Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkındaki yazımızın sonuna gelmişken bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Öncelikle kaynağımız altta, yazının sonunda da belirttiğimiz gibi Bursalı Mehmet Tahir Bey’in Osmanlı Müellifleri isimli eseri’dir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin araştırmalarına devam etmesini öneririz. Herhangi bir şekilde Abdurrahman Eşref Efendi hayatı hakkında bilgi edinen ziyaretçilerimiz bize bu bilgileri kaynaklarıyla birlikte ulaştırırlarsa yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Abdurrahman Eşref Efendi

Site yönetimi olarak mümkün olduğunca internet ortamında bulunmayan bilgileri çeşitli kitap, dergi vb. yayınlardan alarak sitemize aktarmaktayız. Dolayısıyla pek çok kaynaktan alınmış bilgileri burada ziyaretçilerimizin bilgisine sunmaktayız. Sizlerin de her türlü öneri ve eleştirilerine açık bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sitemize katkı sunmanız durumunda kaynağı belirtilmiş her türlü bilgiyi burada yayınlamaktan mutluluk duyarız.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.