Nedir ?

Abdullah Ne Demek, İsminin Anlamı, Hakkında Bilgi

ABDULLAH: Allah, ism-i celâl, zât ismi. Hakk’ın kendisine, bütün isimleriyle tecellî ettiği kuldur. Kullar arasında bundan daha yüce bir makam yoktur. Çünkü bu kul, O’nun en büyük ismini gerçekleştirip, onunla sıfatlanmıştır. Bundan dolayı, şu âyette ifade edildiği gibi, bu isim, sadece Hz. Peygamber (s)’e mahsustur: “Allah’ın kulu, O’nu anmak için kalktığında, neredeyse, onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi” (Cinn/19). Gerçekte bu, sadece Hz. Peygamber (s) için geçerlidir. Kutuplar için bu makam, sünnetine uymakla ona mirasçı olduklarından dolayıdır. Bu isim, baykalarına mecazen verilir. Çünkü, bütün isimlerle muttasıf olmak, vâhidiyyet ve tüm isimlerin ehadiyyeti iledir. Kur’an’da, ikibin altıyüz doksansekiz yerde geçer.

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü – Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu

İlgili Makaleler