Abdullah Hamdi Bey Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

21

Abdullah Hamdi Bey (1832-1899) Meşhur Türk hattatı. İstanbul’un Kuruçeşme semtinde doğ­du. Sadrazam Muhsinzâde Mehmed Paşa’nın torunu. II. Sultan Mahmud’un Istabl-ı Âmire Müdürü Mehmed Bey’in oğludur. İlk tahsilini Beşiktaş’ta Kapuağası mektebinde yaptı. Sülüs ve nesih yazılarını bu mektebin hat hocası Hafız Mehmed Efendi’den öğrenerek icazet aldı. Daha sonra Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin talebesi oldu. On yedi on sekiz yaşlarında Sadâret Mektûbî Kalemi’nde kâtip olarak memuriyete başladı. 1877de Şevki Efendi’nin ölü­münden sonra padişah iradesiyle Menşe-i Küttâb-ı Askerî yazı hocalığına ta­yin edildi. Yine padişah iradesiyle ken­disine reîsü’l-hattâtîn unvanı verildi ve bir Şifâ-i Şerif yazmaya memur edil­di. 12 Rebîülâhir 1317’de [20 Ağustos 1899.] öldü. Kabri Eyüp Sultan Türbesi civarındadır.

Abdullah Hamdi Bey pek çok talebe yetiştirdi ve eserler verdi. İstanbul Mahmutpaşa’daki Hacı Küçük Camii’nin kapı üstü ile yanındaki çeşmenin yazıla­rı ona aittir. Hırka-i Şerif Camii ve diğer camilerde de yazılan vardır.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Önceki İçerikAdnan Varınca Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikFilozof Nedir, Filozof Kimdir, Filozof Ne Demek, Tanımı