Abdullah Bosnevî Hayatı, Fikirleri, Eserleri (İslam Filozofları)

31

Abdullah Bosnevî. Fusûsu’l-hikem şerhiyle tanınan, âlim ve mutasavvıf. (Bosna 1584 – Konya 1644)

O dönem Osmanlı Devleti sınırları içinde olan Bosna’da, 1584 yılında doğdu, 1644’te Konya’da öldü. İlköğrenimini Bosna’da gördükten sonra İstanbul’a geldi; çağın ünlü bilginlerinden İslam ilimleri tahsil etti. Tasavvuf konularına ilgi duyunca Bursa’ya giderek, Bayramiye tarikatının Melâmiye kolu ulularından Şeyh Hasan Kabaduz’a intisab etti. Bundan sonra Abdullah Bosnevi hac yolculuğuna çıktı ve önce Hicaz sonra Mısır’a uğradı ve Arap coğrafyasında Melamiliğin tanınmasını sağladı.

Mısır ve Hicaz’dan sonra Şam’a giderek Muhyiddin-i Arabi’nin türbesi yakınlarına yerleşti; toplumla ilgisini keserek, inzivaya çekildi. Bir süre sonra Konya’ya geldi. Sadreddin-i Konevi, Mevlânâ Celâleddin türbelerine yakın bir eve yerleşti, münzevî yaşamını burada da sürdürdü. Ömrünün son yıllarını Konya’da geçiren Bosnevî, 1644 yılında ölmüştür. Mezarı Konya’da Sadreddın Konevi’nin kabrinin yanındadır.