Abdullah bin Zeyd bin Asim Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Abdullah bin Zeyd

Ebû Muhammed Abdullah b. Zeyd b. Âsim el-Ensârî (ö. 63/683) Sahte peygamber Müseylime’yi vahşî ile birlikte öldüren sahâbî.

Meşhur kadın sahâbî Ümmü Umâre’nin iki oğlundan biri olduğu için İbn Ümmü Umâre diye şöhret buldu. Uhud Savaşında Hz. Peygamberi yakından savunarak onun takdirini kazandı. Ab­dullah ve ailesinin Uhud Savaşı’nda gös­terdikleri kahramanlık. Hz. Peygamber tarafından bu ailenin cennette kendisi­ne komşu kılınması niyazı ile mükâfat­landırılmıştır.

Abdullah, evine misafir olarak gelen Hz. Peygamberin burada abdest alıp na­maz kılmasıyla onun abdest alma şekli­ni yakından görerek rivayet etmiş ve bu rivayetiyie de şöhret kazanmıştır. Ab­dest sırasında Hz. Peygamberin kulak­larını meshettiği, Abdullah’ın bu rivaye­tinden Öğrenilmiştir. Sahîhayn’da kırk sekiz hadisi bulunan Abdullah’tan kar­deşinin oğlu Abbâd b. Temîm, ayrıca Sald b. Müseyyeb ve Yahya b. Umâre gibi muhaddisler hadis rivayet etmiştir.

Müseylime. Abdullah’ın kardeşi Habîb b. Zeyd’i kendisinin peygamberliğine inanmadığı için uzuvlarını tek tek kes­tirmek suretiyle şehid etmişti. Kardeşi­nin intikamını almaya yemin eden Ab­dullah, Yemâme Savaşı’nda Vahşî ile birlikte Müseylime’yi öldürdü. Yezîd b. Muâviye’nin kötü idaresinden bıkan Medineliler Abdullah b. Hanzale’nin et­rafında toplanıp Yezîd’e karşı mücadele etmek üzere İbn Hanzale’ye biat ettik­leri zaman Abdullah da oğullan Ali ve Hallâd ile birlikte bu mücadeleye katıldı ve Harre Vakası diye bilinen savaşta oğullarıyla beraber şehid oldu.

Diyanet İslam Ansiklopedisi