Tarihi Şahsiyetler

Abdullah bin Osman bin Affan Kimdir (Hz. Muhammed’in Torunlarından)

Abdullah bin Osman bin Affân (ö. 6/627) Hz. Peygamber’in torunu.

Hz. Osman’ın, Peygamber’in kızı Rukıyye’den doğan oğlu Abdullah, bulûğ çağına ermeden Peygamber’i gören müslüman çocukların da sahâbî sayıla­cağını kabul edenlere göre sahabedendir.

Babası Osman’la annesi Rukıyye, Hz. Peygamber’in tavsiyesi üzerine nübüv­vetin beşinci yılı receb ayında Habeşis­tan’a göç ettiler. Abdullah’ın bu yolcu­luk sırasında dünyaya geldiği rivayet edilirse de kesin değildir. Hicretin dör­düncü yılında (625-26) altı yaşında Öldü­ğüne dair rivayet esas alınırsa, onun hicretten iki yıl önce doğmuş olması gerekir. Adını bizzat Hz. Peygamber’in koyduğu rivayet edilir. Babası Hz. Os­man ona nisbetle Ebû Abdullah künye­sini almıştır. Yüzünü bir horozun gaga­laması sonucu yüzü ve gözleri şişerek hastalandı ve bu hastalıktan kurtula­mayarak öldü. Cenaze namazını Hz. Peygamber kıldırdı, babası da onu kabre koydu. Mezar taşını ise Resülullah dikmiş ve torununun ölümünden dolayı ağlamıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi