Abdullah bin Muhammet kimdir? Hayatı ve eserleri

20

Endülüs Emevi hükümdarı (? 844-? 912). Kardeşi Munzir’den sonra tahta çıkan (888) Abdullah Bin Muhammet, üç kardeşi ve iki oğluyla taht kavgasına tutuşarak onları öldürttü. Ömer bin Hafsun isyanını bastırdı.

 

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL