Abdullah bin Muhammet et-Teaşi kimdir? Hayatı ve eserleri

27

Sudanlı Mehdi’nin halifesi (Darfur 1850’ye doğru- Kordofan 1899). 1885’e kadar Mehdi’nin bütün sa­vaşlarına katılan Abdullah Bin Muhammet et-Teaşi, Mehdi ölünce (1885) yerine geçip, ayaklanmaları bastırdı ve topraklarını genişletti. Ümmü Dermen (Omdurman) savaşında İngilizlere yenilince (1898) savaşmayı Kordofan’a çekilerek sürdürdü ve bir çarpışmada öldü.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL