Abdullah bin Mahreme Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Ebû Muhammed Abdullah b. Mahreme b. Abdil’uzzâ el-Kureşî el-Amirî (ö. 12/633) İslâmiyet’i ilk kabul eden sahâbîlerden biri.

Gençliği hakkında bilgi yoktur. Ca’fer b. Ebû Tâlib’le birlikte Habeşistan’a, daha sonra da otuz yaşında iken Medi­ne’ye hicret etti. Hz. Peygamber, Medi­ne’de onunla Ferve b. Amr el-Beyâzî arasında kardeşlik bağı (muâhât) kur­du. Başta Bedir olmak üzere bütün sa­vaşlara katıldı. İbadete düşkünlüğü ile de tanınan Abdullah’ın Allah yolunda her mafsalına bir darbe yemeden Ölme­me arzusu, kırk bir yaşındayken katıldı­ğı Yemâme Savaşında gerçekleşti. Ab­dullah b. Ömer onu savaş meydanında can vermek üzereyken bulduğunda if­tar vaktinin girip girmediğini sordu, orucunu açmak için yanındaki kalkanın içine biraz su koymasını istedi. Fakat o, İbn Ömer suyu getirinceye kadar ruhu­nu teslim etti.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi