Abdullah bin Ebu Hadred Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

ABDULLAH b. EBÛ HADRED
 
Ebû Muhammed Abdullah b. Ebî Hadred b. Umeyr el-Eslemî (ö. 71/690-91) Sahâbî.

Babası Ebû Hadred’İn asıl adı Selâme olduğu için bazı kaynaklarda Abdullah b. Selâme diye de anılır. Hudeybiye Antlaşmasından İtibaren Hz. Peygamberin emrinde seferlere katıldı, ayrıca muh­telif seriyyelerde görev aldı. Bunlardan biri de Gâbe seriyyesidir. Benî Cûşem kabilesinden Rifâa b. Kays’ın, müslümanlarla Kaysoğullan’nın arasını boz­maya çalıştığını öğrenen Hz. Peygam­ber, Abdullah b. Ebû Hadred’İn yanına iki kişi daha vererek Rifâa hakkında bilgi toplamasını istemişti. Abdullah da Medine yakınlarındaki Gâbe otlağında Rifâa’yı pusuya düşürerek öldürdü, sa­yıları oldukça çok olan adamlarını kova­ladı ve develerini alıp Medine’ye getirdi. Son derece fakir olan Abdullah, gani­metten hissesine düşen on üç deveyi evleneceği hanıma mehir olarak verdi. Bu olaydan iki ay sonra meydana gelen Huneyn Savaşı öncesinde Hz. Peygam­ber tarafından bilgi toplamak üzere düşman içlerine gönderildi; görevini ba­şarıyla tamamlayarak topladığı bilgileri Peygamber’e getirdi. Hz. Peygamber’in ölümünden sonraki hayatı hakkında bilgi bulunmayan Abdullah, yaklaşık sek­sen yaşında vefat etti.

Abdullah b. Ebû Hadred, Hz. Ebû Be­kir ve Ömer’den hadis rivayet etmiş, kendisinden de oğlu Ka’ka’ ve diğer ba­zı kimseler rivayette bulunmuştur. Ri­vayet ettiği hadislerden ikisi Müsned’de (VI, 11-12) yer almaktadır.