Tarih

Abdullah bin Amr bin Haram Kimdir, Hayatı, Uhud’ta İlk Şehid Sahabi

Abdullah b. Amr

Ebû Câbir Abdullah b. Amr b. Haram el-Ensârî es-Selemî (ö. 3/624) Uhud Savaşı’nda ilk şehid düşen sahâbî.

Benî Seleme kabilesinin ileri gelenle­rinden olduğu için İkinci Akabe Biatı’nda Berâ b. Ma’rûr ile birlikte kabilesini temsil etti. Bedir Savaşı’na katıldı. Uhud Savaşı başlamadan önce oğlu Câbir b. Abdullah’ı yanına çağırdı ve bu savaşın ilk şehidlerinden biri olacağını ümit ettiğini söyleyerek geride bıraka­cağı altı kızına bakmasını ve borçlarını ödemesini vasiyet etti. Henüz Uhud’a varmadan, münafıkların reisi olan Ab­dullah b. Übey b. Selûl İslâm ordusunun üçte birini teşkil eden kendi adamlarını geri çekince, Abdullah b. Haram Hz. Peygamber’den ayrılmamalarını söyle­diyse de münafıklar onu dinlemediler. Bunun üzerine Abdullah onlara beddua ederek müslümanların yanına döndü. Savaş başladıktan az sonra da şehid düştü. Mekkeli kâfirler burnunu, kulak­larını ve diğer uzuvlarını kestiler. Bu sa­vaşta yeteri kadar kefen ve kabir bulu­namadığı için naaşı eniştesi Amr b. Cemûh ile aynı kabre kondu. Aradan kırk altı sene geçtikten sonra sel yatağına yakın olan kabirleri başka bir yere nak­ledilmek üzere açıldığı zaman, bu iki sahâbînin cesetlerinin hiçbir değişikliğe uğramadan gömüldükleri gibi durduğu görüldü.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler