Tarih

Abdullah bin Abdulmuttalib Kimdir Hayatı

Abdullah. Abdullah bin Abdulmuttalib, İslam peygamberi Hz.Muhammed’in babasıdır. Hakkında eski rivayetlerden alınan bilgiler noksandır ve bunlar da ilmi değeri düşük bir takım efsanelerden ibarettir. El-Kalbi, doğum tarihinin Nuşirevan’in saltanat devrinin 24. (555) yılına denk düştüğünü kaydeder. Sima olarak, Çurayş kabilesi bireyleri arasında, en güzel bir adam olduğu şüphesizdir. Onuncu oğlunu kurban edeceği hakkında babası Abdulmuttalib’in adağı ve, bu adak dolayısı ile, Abdullah’ın kurban edilmesi gerektiği, fakat onun bu akıbetten kurtulduğu hakkındaki maruf rivayet, on oğulun arasında en küçüğünün Abdullah olduğunu açıkça gösterir. Halbuki Abbas ile biraderi Abdullah’ın oğlu olan peygamber arasında yaş farkı pek azdır. Abdullah’ın Âmina ile evliliğine ait hikâ­ye de efsanevî tarzda süslenmiştir. Peygam­berin pek küçük yetim kaldığı, Duha suresi, 6. ayetle sabittir; fakat Abdullah’ın peygamberin doğumundan evvel mi, yoksa az bir zaman sonra mı ölmüş olduğuna dair rivayetler muhte­liftir. Birinci rivayetin, tarihî olmaktan ziyade, kişisel bir görüşe istinat etmesi muhtemeldir (krş.Bahirâ’nın şu ifadesi, Taberi, I, 1124: “babasının hala yaşamakta olması uygun düşmez”). Abdullah, bir ticaret seferinde, Medine’de, hastalanarak ölmüştür ve Nabiga isminde bir adamın evinin avlusundaki bir mezar Abdullah’a ait diye gösterilir. Abdullah’ın doğum tarihi ve vefat ettiği zaman kaç yaşında olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayete göre de, vefatında 25 yaşında idi.

Başka bir bilgide, Abdullah bin Abdülmuttalib evliliğinden kısa bir zaman sonra ticaret maksadıyla yaptığı Şam seyahati dönüşünde Medine’de babasının dayıları olan Adi bin Neccar oğulları yanında bir ay hasta yattıktan sonra hz. Muhammed’in doğumundan yedi ay kadar önce vefat ettiği, aynı yerde defnedildiği. ve bu yerin Mescid-i Nebi’nin Bab-üs-Sıddik kapısı hizasından, 500 metre kadar uzaklıkta bulunan kabir, mescidin 1976’da genişletilmesi sırasında yıkıldığı yönündedir.

İlgili Makaleler