Abdülhak Şinasi Hisar Kimdir, Biyografi, Edebi Kişiliği, Hakkında Ansiklopedik Bilgi

22

HİSAR, Abdülhak Şinasi (1883-1963)

Türk roman yazarı. Osmanlı toplu-munun üst düzey yaşamını yansıtan romanları ve anılarıyla ilgi çekmiştir.

İstanbul’da doğdu, 3 Mayıs 1%3’te aynı kentte öldü. Türkiye’nin ilk edebiyat dergilerinden Hazine-i Evrak’ı yayımlayan Mahmud Celaleddin Beyin oğlu, Selim Nüzhet Gerçek’in kardeşidir. Çocukluğu Boğaz, Büyükada ve Çamlıca’da, dadı, kalfa ve mürebbiyeler arasında geçti. Küçük yaşta Fransızca öğrendi, komşuları olan Tevfik Fikret’ten Türkçe dersleri aldı. 1905’te Galatasaray Sultanisi’ni bitirdikten sonra Fransa’ya giderek Paris’te Ecole Libre des Sciences Politique’e (Siyasal Bilgiler Okulu) devam etti. Fransa’da hem Jön Türkler’in arasına, hem de Fransız sanat ve edebiyat çevrelerine girdi. Anatole France ve Maurice Barres ile dost oldu. 1908’de İstanbul’a döndü. 1913’te Türkiye’de maden işleten Stines Şirke-ti’nde Osmanlı Devleti’nin temsilcisi olarak bulundu. 1924’te Reji İdaresi’nde çalıştı. 1928-1931 arasında Balkan Birliği Cemiyeti Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Aynı yıl başladığı Dışişleri Bakanlığı danışmanlığını sağlık nedenlerinden emekli olana değin sürdürdü. 1945’te Uluslararası Barış Konferansı’nda görevli olarak ABD’ye gitti. 1948’den sonra İstanbul’ dan hiç ayrılmadı. Ölümüne değin çeşitli kuruluşların yönetim kurullarında üyelik yaptı.

Fransa’dan döndükten sonra İleri, Dergâh, Yarın gibi dergilerde yayımladığı şiir ve kitap < eleştirileriyle tanındı. Cumhuriyet döneminde Türk Yurdu, Ülkü ve özellikle Varlık dergilerinde çocukluk ve ilk gençlik yılları anılarını, tanıdığı edebiyatçıların kişiliklerini anlatan yazılar yazdı. Romana oldukça geç başladı. İlk yapıtı Fahim Bey ve Biz, 1942’de CHP Hikâye ve Roman Mükâfatı’nda üçüncülük kazandı.

Önceki İçerikAli Paşa, Sürmeli Kimdir, Hayatı, İdamı, Osmanlı Sadrazamı
Sonraki İçerikMakasıdü’l-Elhan Yazarı, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi