Abdülhak Ne Demek, İsminin Anlamı, Hakkında Bilgi

0
42

ABDU’L-HAK: el-Hak, fiilen var olan, realiteye uygun, gerçek gibi anlamlan ihtiva eder. Hakk’ın tecellî ettiği kişidir ki, Allah, bu kulunu, bâtıl fiil, söz ve hallerden korur. O da, her şeyde Hakk’ı görür. Çonkü O, zâtıyla kâim, vâcib ve sabit olandır. Siva adı verilen şey, batıl ve yok olucudur, varlığı Hakk’a bağlı (yani Hak ile)dir. Belki o, Hakk’ın suretlerinde O’nu Hakk olarak, batılı da bâtıl olarak görür.

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü – Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu