Abdi Efendi Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

18

ABDİ EFENDİ

(1938-1914). “ibiş” tipini yaratan Osmanlı tuluatçısı. Asıl adı Abdürrezzak’tır, Küçük yaşta mahalle tiyatrolarında sahneye çıktı. 1880’li yıllarda Direklerarası’nda kendi tiyatrosu Handehane-i Osmanî’yi kurdu. Tuluattaki başarısıyla kısa sürede ilgi topladı. 1985’te II. Abdülhamid tarafından Saray Tiyatrosu’na alındı. Padişahtan iltifat gören ve Mülazım-ı sani” rütbesi verilen Abdi Efendi, sahnede yaptığı bir nükte yüzünden birdenbire gözden düştü; bir daha sahneye çıkartılmadı. İkinci Meşrutiyetin ilanından (1908) sonra tuluat tiyatrolarında çalıştı; dönemin başlıca tuluatçılarının yetişmesine katkıda bulundu.