Tarih

Abbas bin Ubade Kimdir, Hayatı, Ölümü

Abbâs b. Ubâde b. Nadle el-Ensârî el-Hazrecî (ö. 3/624) Akabe biatlarına katılan sahâbî.

Hz. Peygambere birinci Akabe’de bi­at eden on iki Medineli’den biridir. İkin­ci Akabe’de de bulundu ve mensubu olduğu kabile olan Hazreçliler’e hitaben bir konuşma yaparak Hz. Peygamber’e biat etmenin, her ne pahasına olursa olsun onu düşmanlarına karşı savunmak mânasına geldiğini, bunu ya­pamayacaklarsa biat etmemeleri ge­rektiğini onlara hatırlattı. Biattan sonra Medine’ye dönmedi, Hz. Peygamberle birlikte Mekke’de kaldı. Peygamber’den kısa bir süre önce hicret etti. Bu sebep­le “Medineli muhacir” diye anıldı. Hic­ret’ten sonra muhacirlerden Osman b. Mazûn ile kardeş ilân edildi.

Bedir Savaşı’na iştirak etmeyen Abbas b. Ubâde. Uhud Savaşına katılmış­tı. Bu savaşta İslâm ordusu bozguna uğradığı sırada, dağılan orduyu tesirli konuşması ile toplamaya çalıştı. Miğfe­rini ve zırhını çıkarıp, “Eğer Peygambe­rimize bir şey olur da biz sağ kalırsak, Rabbimize karşı ileriye süreceğimiz hiçbir mazeretimiz yoktur!” diyerek düşman saflarına daldı ve sonunda şehid düştü.

İlgili Makaleler