Tarihi Şahsiyetler

Abaza Şeyhi Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ABAZA ŞEYHİ
Seyyid Abdürrahîm-i Bayramı (ö. 1047/ 1638) Bayrâmiyye tarikatı şeyhlerinden, alîm, mutasavvıf. Kayseri’de doğdu. Medrese tahsilin­den sonra Bayrâmiyye tarikatına inti­sap etti. Kayseri’de Hoca Vatan Zaviye­si’nde irşadla meşgul oldu. Abaza Paşa İsyan edip Erzurum’dan Kayseri’ye geldiği zaman ona yardımcı oldu. Her işin­de kendisine akıl hocalığı yaptığı için “Abaza Şeyhi” diye şöhret kazandı. Abaza Paşa’nın Ölümünden sonra İstanbul’a geldi. Saraya nüfuz edip IV. Murad’ın yakınları arasına girmeyi başardı. Kendisine Üsküdar’da bir konak verildi. Özellikle padişahın gördüğü rüyaları tâbir ederek onun tavır ve hareketlerini etkilemeye çalıştı. Padişahı, “Yeniçeri taifesinden sizin vücudunuza zarar gö­rünür” diyerek yeniçeriler aleyhine kış­kırtmaya kalkışınca idam edildi. Kabri Üsküdar’da Mihrimah Sultan Medresesi’nin yanındadır.