A. Philip Randolph Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

24

RANDOLPH, Asa Philip (1889-1979)

ABD’li sendikacı. Zenci işçi hareketinin önderlerindendir.

15 Nisan 1889’da Florida Eyaleti’nde Crescent’te doğdu, Mayıs 1979’da öldü. Bir rahibin oğluydu. Jacksonville’deki Cookman Enstitüsü’nde ve New York’taki City College’da öğrenim gördü. 21 yaşında Sosyalist Parti’ye katıldı. 1917’de yayımlamaya başladığı The Messenger (Haberci) adlı dergide zenci ve beyaz işçiler arasında dayanışmanın kurulmasını savunarak zenci işçileri beyazların kurduğu işçi birliklerine katılmaya çağırdı.

1925’te çoğunluğunu zenci işçilerin oluşturduğu yataklı vagon işçilerini örgütleyerek Yataklı Vagon Görevlileri Birliği’ni kurdu ve birliğin başkanlığını üstlendi. Başlangıçta Yataklı Vagon Görevlileri Birliği’ni tanımayan tren şirketi Randolph’un çabaları sonucu 1937’de çalışma saatlerini azaltıp, ücretleri artıran bir sözleşme imzalamak zorunda kaldı. Bu, beyaz bir işverenle zenci bir işçi sendikası arasında imzalanan ilk sözleşmeydi.

Randolph, 1941’de zencilerin savunma sanayiinde ça-lıştırılmamasını protesto amacıyla Washington’a bir yürüyüş düzenlenmesini savundu. Ancak, başkan Roose-velt’in savunma sanayiinde ırk ayrımını yasaklayan kararı üzerine yürüyüşten vazgeçti. 1955’te AFL’nin (American Federation of Labor-Amerikan İşçi Federasyonu) diğer büyük işçi kuruluşu olan CIO (Congress of Industri-al Organization-Sınai Örgütlenme Konferansı) ile birleşmesinden oluşan AFL-CIO’nun başkan yardımcılığına getirildi. Irk ayrımının kaldırılması için gösteri ve yürüyüşler düzenleme çabalarını sürdüren Randolph, Ağustos 1963’te Washington’da gerçekleştirilen 250.000 kişinin katıldığı Özgürlük Yürüyüşü’nü yönetti.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi