Sosyoloji Felsefe ve Din Bilimleri

Şeker Portakalı Kitap Özeti Jose Mauro de Vasconcelos Konusu, Özeti

Bilimsel Etkinliğin Amaçları Nelerdir?

Yansıtma Nedir? Tanımı, Örnekleri (Psikoloji)

Fundamentalizm Nedir

Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin (Konusu, Özeti, Karakterleri )

Rol Nedir? Tanımı (Sosyal Bilimler)

KAVRAM VE İŞLEMSEL TANIM

Auguste Comte: Pozitivist Sosyolojinin Gelişimi

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Peyami Safa Kitap Özeti, Konusu, Karakterleri

İdeal Tip Max Weber

Anna Karenina Tolstoy (Konusu, Özeti, Karakterleri)

Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Konusu, Özeti, Karakterleri)

Karl Marx’ın Toplum Analizi

KÜLTÜREL SÜREÇLER

TOPLUMSAL EYLEM VE OTORİTE TİPLERİ Max Weber

Saint Simon: Ensüstri Toplumu ve Sosyoloji

KORELASYON NEDİR

ANTROPOLOJİNİN YÖNTEMİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

TOPLUMSAL İŞBÖLÜMÜ EMILE DURKHEIM

Sembolik Etkileşimcilik Teorisi- Sosyoloji

Regülatör Lipidler

Lipid kelimesi yunancada Lipos: yağ ve Fransızcada lipides kelimelerinden türetilen,katı ve ve sıvı yağlar ile balmumu gibi maddelere verilen genel bir isimdir.Lipidler yani yağlar…

Suç ve Ceza Üzerine Filozofların Düşündüren Sözleri (Filozof Sözleri)

SUÇ ve CEZA Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. OvidiusBir suç herşeydir; iki suç hiçbirşey! MME. Dorothee Deluzy Hic bir suçlu kendi…

Antropoloji Nedir?

Anthropology biyolojinin  insanlar üzerinde çalışan bir dalıdır.Antropoloji insanların davranışlarını veyaşamlarını ,insanların evrimsel süreçlerini ve nasıl orjinlendiklerini inceler. Devamını Oku →

Esanlamli Nedir? Esanlamli Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “eşanlamlı” ne demek?1. Anlamları aynı ya da birbirine çok yakın olan (sözcükler), anlamdaş, müteradif, sinonim Eşanlamlı kelimenin ingilizcesi:…

Ferhad Abbas kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ferhad Abbas kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1899) Cezayirli siyaset adamı. Kahire’de kurulan Cezayir Cumhuriyeti Geçici Hükümeti’nin ilk başkanıdır. Konstantin’e bağlı…

Rıza Polat Akkoyunlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Rıza Polat Akkoyunlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Eğitimci, şair (D. 1911, Antakya, Ö. 1970). Adana’da başladığı ilk ve ortaöğrenimini Konya…

DİNİN KİŞİSEL ve TOPLUMSAL FONKSİYONLARI

DİNİN KİŞİSEL ve TOPLUMSAL FONKSİYONLARI Dinin, toplumlarm sosyo-kültürel organizasyonu içindeki önemli mevkiî sebebiyle Bacon, “Din insanlığın en önemli bağıdır” demekte­dir. Nitekim Bergson da, hangi sebeple…

Mirza Feth Ali Ahundzade Kimdir, Hayatı, Eserleri, Fikirleri

Mirza Feth Ali Ahundzâde (1812-1878) Azerbaycanlı tiyatro yazarı ve alfabe reformu taraftan; İslâm dünyasında Batı felsefesi tesirinde ortaya çıkan ilk ve en meşhur ateistlerden…

Hürrem Sultan Kimdir, Hayatı, Ölümü, Tarihsel Belgelerle

Hürrem Sultan. Hürrem-Şah Hatun, Haseki Hürrem Sul­tan; 1504?—Nisan 1558 – İstanbul). (Kanuni) Sultan I. Süleyman’in gözde zevcesi.

Büyüteç Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Bir büyüteç Büyüteç nedir? İnsan gözünün görmede zorluk çektiği cisimleri büyütmeye yarayan her iki yüzü de tümsek, yakınsak, ince kenarlı mercek. Büyütece pertavsız da…

Hacı Bayram KAÇMAZOĞLU Kimdir ?

İlerlemecilik Nedir, İlericilik Nedir, Tanımı ve Hakkında Bilgi

Otoriteryanizm Nedir, Otoriterlik Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar: Karl MARX

Abdurehim Heyit Kimdir Hayatı Ve Eserleri

Dutar Nedir

Türkiye Wikipedia

Frida Kahlo Kimdir Hayatı Eserleri

Atmosfer Nedir, Ne Demek, Atmosfer Basıncı Hakkında Bilgi

Asil (Soylu) Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Müzakere Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Milliyet Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi

Uygurlar Nedir, Uygurlar Tarihi ve Hanlığı Hakkında Bilgi

Telekomünikasyon Nedir, Ne Demek, Tanımı, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Avangard Nedir, Avangart Ne Demek, Tanımı, Örnekleri Hakkında Bilgi

Peronizm Nedir, Ne Demek, Tanımı ve Politikaları Hakkında Bilgi

Keynesyen İktisat Nedir, Keynesçilik Nedir, Keynesyen Teorisi Hakkında Bilgi

Kozmopolitizm Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi

Minarşizm Nedir, Ne Demek, Tanımı, Felsefesi Hakkında Bilgi

Troçkizm Nedir, Ne Demek, Tanımı, Teorisi Hakkında Bilgi

Oskar Schlemmer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SCHLEMMER, Oskar (1888-1943) Alman ressam, heykelci ve sahne tasarımcısı. Özellikle Bauhaus Okulu’nda sahne tasarımı üstüne yaptığı çalışmalarla ünlenmiştir. 4 Eylül 1888’de Stuttgart’da doğdu, 13 Nisan…

BAĞLAM

  BAĞLAM   Dilbilimin diğer bilimsel disiplin ve düşünce sistemlerine armağanı olan bağlam terimi, di­ğer sosyal bilim disiplinlerinde de, bir lerim veya ifadeye anlamını veren dış şartları ve çev­reyi dile…

Sevgilerde Şiiri – Behçet Necatigil şiirleri

SEVGİLERDE Sevgileri yarınlara bıraktınız Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız Sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden (Siz böyle olsun istemezdiniz) Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi Kalbinizi dolduran duygular Kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar…

Thomas Hobbes kimdir? Hayatı ve felsefesi

Thomas Hobbes kimdir? Hayatı ve felsefesi: 17.  yüzyıl  felsefesinin  oldukça  önemli,  hatta  en  az Bacon  ve Descartes  kadar  kurucu  bir  diğer filozofu…

Abide-i Hürriyet Anıtı Nerededir, Tarihi, Mimari Özellikleri

İstanbul’da Şişli semtinde II. Meşrutiyet’in hâtırası olarak yapılmış anıt. Abide-i Hürriyet, Kâğıthane vadisine hâkim bir tepenin üstünde inşa edil­miştir. Bu sebeple, bulunduğu yer ön­celeri…

Yusuf Has Hacib Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği

Yusuf Has Hâcib (Balasagunlu Yusuf). Karahanlı edip, şâir ve devlet adamı.Yusuf Has Hâcib hakkındaki bilgilerin tek kaynağı, yine kendi eserine sonradan eklenmiş olan…

Ulufe Nedir, Ulufe Töreni, Ulufe Merasimi, Tevziatı

Ulufe Osmanli mâli sisteminde kullanılan bir terimdir. Arabça yulaf demek olan “alefe” den gelir. Başlangıçta süvarî askerlerin hayvanları için verilen yem parası manâsında kullanılırken, sonradan…

Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin (Konusu, Özeti, Karakterleri )

Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin (Konusu, Özeti, Karakterleri ) Çalıkuşu Türü: Roman Yazar: Reşat Nuri Güntekin Yayın Tarihi: Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu’nu önce ‘İstanbul Kızı’ adıyla dört perdelik bir…

Modern Toplum’un Özellikleri

  Geleneksel toplum tipine nisbetle oldukça değişik ve karmaşık bir yapı arzeden teknolojik toplum veya modern sanayi toplumunda her şeyden önce teknik son derecede gelişmiş…

Ziya Gökalp’in Eğitim Sosyolojisi

Ziya Gökalp’e göre, ilkel toplumlardaki eğitim millî olmakla birlikte kısmi; bugünün eğitimi aşırı ölçüde uluslararasıdır. Okullarda millî kültür değil, uluslararası uygarlık verilmektedir. Türkiye’nin bir yanda kozmopolit,…