61. Tövbe, Dine Dönüş ve Din Değiştirme

 

Dinî inanç insanı etkileyen, yönlendiren, şekillendiren çok önemli bir faktördür. Dine inanmaya hazırlıklı olarak dünyaya gelen çocuk, anne babasından ya da çevresindeki kişilerden edindiği modellerden, arkadaşların¬dan, kitle iletişim araçlarından, öğretmenlerinden, edindiği bilgilerden vs. etkilenerek bir dinî inanca sahip olur. Fakat onun bu inancı olduğu gibi sabit kalmaz. Çocukluk döneminden itibaren hayat süreci içerisinde yaşadığı tecrübeler, zhinsel gelişimi, ergenlik döneminin çalkantıları, çeşitli sosyo¬kültürel etkenler onun inancında değişmelere neden olur. Bazen dinî inancıyla çelişen davranışlar yapar, sonra pişmanlık duyar, tövbe eder, bazen de dinden tamamen uzaklaşır, bulunduğu dini terk eder.
İnanç değişimi bireyde bazen çok stresli olur. Onda gerginlikler, sıkıntılar oluşturur. Onu inancını bırakma ve başka bir dine girme noktasına kadar getirir. Kuşkusuz din değiştirme davranışları insanlık tarihinin her döneminde görülse de diğer dinî davranışlara göre az, fakat oldukça önemli, karar verilmesi çok zor olan bir değişim sürecidir. Bu nedenle Din Psikolojisi konuları arasında ilk dönemlerden itibaren yer almakta, dinî değişim geçiren kişileri bu davranışa yönelten güdüler ve dinî değişim süreci çeşitli araştırmalarla açıklanmaya çalışılmaktadır.